Verkstedet Breathing System

Pusten er ikke bare et effektivt redskap for å dempe stressreaksjon, stabilisre hjerterytme og balansere både hormonsystemet og nervesystemet, den er også den viktigste faktoren for å styre det som skjer i cellenes metabolisme og øke blodsirkulasjon.

Verkstedet Breathing System bidrar med flere viktige og nytenkende perspektiver på hva vi kan bruke pusten til, og hvordan vi kan få mest mulig ut av den på enklest mulig vis. Noe av det viktigste bidraget er hvordan pusten kan øke blodsirkulasjonen i hver eneste blodåre i kroppen i løpet av bare noen få minutter. Blodsirkulasjonen er grunnlaget for fornyelse og regenerering, og er spesielt viktig for nervesystemet i relasjon til smertetilstander siden det kontinuerlig krever svært mye energi. Et annet viktig bidrag er forståelsen av hvordan diafragma - hovedpustemuskelen - kan trenes opp og få økt bevegelsesutslag. En sterk og bevegelig diafragma er utgangspunktet for å få nytte av pusten. I de avanserte delene av vårt Breathing System lærer du også en helt unik måte å kombinere målrettet intraabdominalt trykk med å holde pusten, for å øke kroppstemperaturen opp mot febernivåer (38 grader). Dette gir fantastiske opplevelser som bare kan sammenlignes med tibetanerens mystiske g-tummo tradisjon. Det gjør også mye for immunforsvaret (feber er vår viktigste våpen mot virus infeksjoner) og for cellenes overlevelsesmekanismer.

Varighet: 45 minutter
Pris: 900

Verkstedet Breathing System tilbys av:

Marius Blomstervik

» Browse schedule.